Munchmuseet, MM K 778

MM K 778, Munchmuseet. Datert 24.05.1922. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag.    Kjære Munch!


    Tak for dit brev fra Zürich, som
jeg fik igåreftermiddag. Jeg ser af det,
at du ikke har fåd mit sidste brev,
som jeg sendte herfra lørdag til hotel
Kaiserhof
i Wiesbaden. Det handled væ-
sentlig om de nye farer, som trued
Thiis, og bryr du dig om det, kan du jo
skrive til hotellet og få det eftersendt.

    Heldigvis synes faren for Thiis denne-
gang foreløbig at være glid forbi;
det er ingen tvil om, at stortingskomitéen
havde til hensigt at komme ham til-
livs, men nu er den ialfald på fuldt
tilbagetog, takket være Dagbladets hur-
tige og energiske aktion. Det er den
eneste avis, som har gjort noget for
ham, alle de andre har holdt sig dels
fiendtlige, dels tause og afventende.
Dit opsæt satte vi ind lørdag, og det

 

      

    kom allerede i middagsnummeret, før stor-
tingsdebatten begynte om eftermiddagen.
Og det gjorde sig godt. Samtidig stod et
telegram fra norske malere i Paris, un-
dertegnet Diriks, Jean Heiberg, Sørensen
og en to–tre andre. Foreløbig er han
altså reddet. Men jeg er bange for, at
fienden ikke blunder af; før vi vet
ordet af det, kan der komme et nyt
nummer af skandalen. Men jeg tror,
at denne sag ialfald har øvet en gavn-
lig indflydelse, den at indgyder Thiis en
gavnlig skræk; jeg er sikker på, at han
for fremtiden vil være mindre uforsigtig
og mindre suveræn end han hidtil har
været. Han må forstå, at der står for meget
på spil for ham, at hans fiender er man-
ge og at de ikke skyr noget middel for at
komme ham tillivs, samt endelig at hans
venner ikke er så mange og at de hoved-
sagelig er at finde i de radikale kunst-
nerkredse.