Munchmuseet, MM K 821

MM K 821, Munchmuseet. Datert 02.03.1910. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 2.3.1910.    Kjære Munch


    Adv. Dybwad skriver i sit indlæg for Krohgs at det først er nu – 25 aar
efterat du foræret Krohg «Det syke barn» – at du kommer og fortæller at av-
talen var at du skulde faa et bilde av Krohg til vederlag. Dette har du
aldrig før nævnt et ord om, og saken er at du hverken betinget dig eller bad
om noget bilde av Krohg isteden.

    Hvad har du at bemerke hertil?
    Jappe har været hos mig og faat 30 kr. til utgifter ved din utstilling.
Jeg var nede i dioramalokalet i fredags, men da stod kasserne uaapnet.
Nu er vist det meste ophængt, og jeg skal ta mig en tur derned idag.

    
    Din
Harald Nørregaard