Munchmuseet, MM K 823

MM K 823, Munchmuseet. Datert 19.12.1910. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
M.N.S.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 19.12.1910.    Kjære Munch


    Jeg forstod dig i telefonen saa at da Reimers var i utlandet,
fik jeg vente til han kom hjem, hvorfor jeg ikke har gjort noget
med ham og bildet.

    Hvordan var forresten den historien? Jeg kjender ham jo godt,
saa jeg skal nok faa det ordnet med ham, naar han kommer
hjem. Men jeg maa faa litt nærmere greie paa hvad saken gjælder.

    
    – Mange hilsener og glædelig jul!
    Din
Harald Nørregaard