Herman Foss Reimers

(1874–1961)
Norsk diplomat.

Brev fra Herman Foss Reimers til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1329.   Brev. Datert 09.01.1912. 
«Tillat mig her at sende Dem avskrift av et nyt brev, som jeg netop nu har mottat fra Pach. Som De ser, haaber han efter motta- gelsen av Deres telegram, at De snart sender helst 8 gravurer til Amerika under» 

Herman Foss Reimers er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 823.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 19.12.1910. Se s. 1
«Jeg forstod dig i telefonen saa at da Reimers var i utlandet, fik jeg vente til han kom hjem, hvorfor jeg ikke har gjort noget med ham og bildet.»
Munchmuseet, MM N 221.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935. Se bl. 1v
«Jeg spurte en Reimers (vistnok legationsråd) hva han syntes om min plan om at ta mine sager og malerier hjem til Norge – Det var i Juni og man kunde vænte krig – Jeg mente at det var s best at få dem hjem i tide»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 183v
«{J}\J/eg spør enReimers{–}\:/ Sig mig hva syns De? Jeg har alt mit i Tyskland hvor jeg har boet – Alle mine malerier er samlet i Hamburg»