Munchmuseet, MM K 835

MM K 835, Munchmuseet. Datert [??].11.1890. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
 Tak skal De ha for brevet Deres, det var
saa hyggeligt aa faa detfo, trods at De nok var en del
anløben i hode. Aa, ja, det er godt aa ha flasken aa trøste
sig med, naar de tunge tider kommer. Ja, naa maa De
da være kommen til Paris for længe siden, efter aa ha
tat afsked baade med den «entandede» og den som «var pen
i ansikte.» De er en snurrig bok, De Munch, ved De det?

    – – Næste aar kaster kommer Nørregaard aa jeg til Paris. Jeg
skal ligge dernede aa tegne. Det glæder jeg mig fært til. Det skulde
være morsomt om vi kunne træffes. Men da er vel De i Kristiania
igjen. Naa holder jeg paa aa male et morsomt bilde, kan De
tro, Nørregaard som sitter og læser «Verdens gang» med et toddyglas
ved siden af sig paa bordet, og en stor grøn lampeskærm over. Stenersen
synes det var et stort fremskridt; men for Deres strenge dom staar
det vel ikke. Mendens jeg husker det, har De noget imod at jeg ud-
stiller detres selvportræt Deres, som jeg har, her i Kunstforeningen?
Jeg synes det er saa vakkert at jeg gerne vil alle skal ha den
fornøielse, og Stavangerne har saa godt af aa se lidt god kunst.
Naar De skriver saa husk paa og svar mig paa det da. –

    Der er vel fælt kaldt dernede naa. De som er saan frossenpind
er vel rent elendig naa. Men vær naa forsiktig saa De ikke
blir syg igjen. Jeg tror det er mest Deres egen skyld, naar De blir
det. De er vel blit tynd og elendig og mager naa igjen

 

      

og De som var kommen Dem saa godt, da jeg sidst saa Dem.   Ja adjø da Munch,
gid De nu kunne holde Dem frisk enstund.

    Deres hengivne
Aase Nørregaard

Idag har jeg faat en lang anonym billet fra en af folket, som  …  truer med
alt ondt, hvis jeg vover at udstille mit smøreri flere gange. Vedkomne
slutter med, at om jeg end ikke vil høre paa andres raad, saa lyt dog til
Fritz Thaulow, som sagde om mig, at jeg ikke havde spor af talent, men tilhørte
den norske syndflod af fabrikanter af 10 øres bilder for bondevægge.