Stavanger Kunstforening

Kunstforening og kunsthall. Stavanger, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Stavanger Kunstforening til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1478.   Brev. Datert 18.03.1909 . «Jeg tillater mig herved at forespørge, om De skulle være villig til at late Deres malerier som nu er eller skal bli utstille- de i Bergens kunstforening efterpaa utstille i Stavanger kunstforening.» 
Munchmuseet, MM K 1479.   Brev. Datert 12.12.1895 . «I Besvarelse af Deres ærede af 6 dermed meddeles herved at vi gjer- ne modtager Deres Billeder til Udstilling paa omskrevne Betin- gelser og tillater os at imødese Deres nærmere Meddelelse i den- ne Anledning.» 
Munchmuseet, MM K 1480.   Brev. Datert 27.10.1938 . «Styret i Stavanger Kunstforening tillater sig herved å fremføre vår bedste takk for den store interesse De har vist oss ved forære oss Deres litografi-selvportrett, som nu er innlemmet i vårt «Faste Galleri». – Vi har i noen år samlet sammen endel penger som vi har tenkt benytte til kjøp av ett av Deres billeder, og håper det lar sig arrangere å få til Stavanger den utstilling, som De elskværdigst antydet likeoverfor vår sekretær, og at De da sender oss etpar salgsbilleder. Forøvrig vil vi få låv å takke Dem for Deres elskværdige mottagelse av vår sekretær Arne Arntzen ved hans besøk hos Dem for en tid siden.» 
Munchmuseet, MM K 5230.   Brev. Datert 12.12.1943 . «GRATULERER MED DAGEN» 

Stavanger Kunstforening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 835.   Brev fra Aase Nørregaard.
«– – Næste aar kaster kommer Nørregaard aa jeg til Paris. Jeg skal ligge dernede aa tegne. Det glæder jeg mig fært til. Det skulde være morsomt om vi kunne træffes. Men da er vel De i Kristiania igjen. Naa holder jeg paa aa male et morsomt bilde, kan De tro, Nørregaard som sitter og læser «Verdens gang» med et toddyglas ved siden af sig paa bordet, og en stor grøn lampeskærm over. Stenersen synes det var et stort fremskridt; men for Deres strenge dom staar det vel ikke. Mendens jeg husker det, har De noget imod at jeg ud- stiller detres selvportræt Deres, som jeg har, her i Kunstforeningen? Jeg synes det er saa vakkert at jeg gerne vil alle skal ha den fornøielse, og Stavangerne har saa godt af aa se lidt god kunst. Naar De skriver saa husk paa og svar mig paa det da. –»
Munchmuseet, MM K 844.   Brev fra Aase Nørregaard.
« – – Der er vel deilig i Paris naa paa denne tid. – Næste aar tænker jeg mand min aa jei tar os en tur derned. Jeg glæder mig skrekkelig til at fraadse i god kunst. Her i Stavanger kan De \tro/ der ikke er mye godt. I Kunst- foreningen er Fritz’s bilder de bedste. Og da kan  …  De skønne, hvor skit det er.»
Munchmuseet, MM K 1309.   Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem.
«Stavanger kunstforening sender nu bil- lederne hertil, og jeg haaber i de nærmeste dage at kunne gaa igang med ophængningen Lokalerne er saa udmærket smukke og gode at den ydre ramme om udstillingen ikke kan bli bedre her i landet.»
Munchmuseet, MM K 1478.   Brev fra Stavanger Kunstforening, Lauritz Bernhardt.
«Jeg tillater mig herved at forespørge, om De skulle være villig til at late Deres malerier som nu er eller skal bli utstille- de i Bergens kunstforening efterpaa utstille i Stavanger kunstforening.»