Munchmuseet, MM K 843

MM K 843, Munchmuseet. Datert 1889-1892. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.

    Naar jeg engang
imellem faar lyst til at skrive lidt til
Dem, ved jeg aldrig, hvor De er.
I Paris er De vel neppe i den varmen.
I Kristiansand er der en mulighed
for, at De er, men det sikreste er
vel Kristiania. – –
 Tak for
Deres sidste to breve. De glæder mig
altid meget. De foreslaar at drikke
«dus» næste gang vi træffes. Jo, det
var ikke saa dumt. Vi skal ialfald
gøre et forsøg. Det blir vel lidt vanskelig
i begyndelsen. – –
 Hvis ikke De
har truffet Deres ven Th. Stang, saa
kan jeg hilse fra ham. Vi var sammen
i Kristiansand for noen uger siden,
paa hjemreisen fra Kristiania.

 

      

    Vi havde en meget hyggelig aften
sammen. Han talte da om at
han vilde se aa fakke Dem, naar
De kom fra Paris. Og saa skulde
Dere to seile og besøge os i Stavanger.
Men det er ikke blit noe af. –
 – – Ja, hvis De nu vil høre
mere fra mig maa De skrive
lidt mere adresse.

    Ved at rote efter
en konvolut fandt jeg dette kort,
som er blit liggende over. Jeg
lar det gaa med. Saa kan
De da se, viljen er god.

    
    Deres hengivne
Aase Nørregaard

    Nørregaard hilser

Hytta lørdag