Munchmuseet, MM K 849

MM K 849, Munchmuseet. Datert [??].04.1903. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Munch. Tak for
Deres brev forleden – jeg
trodde sandelig De rent
havde glemt os, –
Saa jeg blev meget glad
da posten kom.

    Ja – nu er det vel
ikke længe til De
kommer hjem. Af

 

      

Thorsteinson hørte jeg
igaar at De var i
Hamburg. Han bad
at hilse Dem og sam-
tidig skrev han heroppe
et brev til en mand
i Kjøbenhavn i anledning
Deres gravurer der, saa
det er altsaa ordnet, skulde
jeg si. – – For en
tid siden kom Holmboe
bort til os og sagde at

 

      

    nu skulde vort bilde af
Oda
til Nationalgalleriet.
Vi blev aldeles fortvilet
kan De skjønne, og et
par dager efter kom et brev fra
Oda, hvori hun ber os
afstaa det og saa skal vi
istedet faa Deres syge pige
som hænger hos fru Heiberg.
Ja, da blev vi jo atter
glade da. Hun
lægger til at siden det
er os, tror hun ikke
Munch har noget i mod,
hvilket vi jo ogsaa haaber.

 

      

Eller hvad? Idag er
billedet nedsendt og i
telefonen hørte jeg af fru
Holmboe at det var
solgt. – Gid det
nu ikke blev længe
til vi faar Deres. Der
er et uhyggelig hul paa
væggen efter det. Harald
ber at hilse. Vi glæder os til at
besøge Dem i Aasgaardstrand og sitte
paa trappen de deilige sommeraftener.
Vi kommer kanske til at bo paa Bygdø
en stund i sommer. Jeg haaber De
vil besøge os der. Vi faar gjæsteværelse
og udmerket plads. Restaurant skal
De heller ikke savne da Fredriksborg
er tæt derved – desværre.

    
    Deres Aase Ng.