Munchmuseet, MM K 850

MM K 850, Munchmuseet. Datert [??].[??].1902. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat
Kirkegaden nr. 8 III
Telefon 3281.


    
Kristiania den ... 190    Kjære Munch.
  – Tak for brevet
fra de mange steder. – Thiis
traf jeg samme dag paa gaden.
Jeg blev jo meget forbauset,
da jeg trodde ham vel forvaret
i Berlin. – Det er morsomt
at bilde mit gjør lykke.
Ja, naturligvis maa De udstille
det saa mye De vil, og vel-
kommen skal det være naar det
kommer tilbage. – Nu er her

 

      

    vidunderligt om dagen, – stille mild
sommerluft og alt er lysegrønt. –
Vi har faat en ny restaurant paa
Bygdø – som er meget koselig næsten
Parisisk. Den ligger paa en liden
knaus midt ude i vandet med
en flydebro i land. Jeg tror De vil
lige den. – Og paa vor altan
begynder vinløvet at folde sine blade
ud. Og kaffebordet blir baaret ud
efter middagen. – Mange hilsner
fra Harald. Jeg sitter paa hans
kontor og skriver som De vel forstaar

    
    Deres Aase Nrg.