Munchmuseet, MM K 859

MM K 859, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.
 – Telefonen
var saa utydelig at De
vist ikke forstod, hvad
jeg sagde. – Jo sagen
er den at Harald skal
føre sagen for Charles Sember
som De kanske har hørt
snakk om. Og da den
kommer fore i morgen eller
i overmorgen, maa han
naturligvis holde sig

 

      

    paa pletten. – Jeg
forslog at reise ned
alene – men det vil
ikke Harald – af hensyn
til en vis dame som
kunde faa vide det, misfor-
staa det og lave kjedelige
historier. – Dette er for
ferdeligt kjedeligt. Men
straks det lar sig gjøre
kommer vi og jeg skal
telefonere øieblikkelig. Jeg glæder
mig til at høre om Ditten. Nu kommer vel
sagen frem.

    
    – Deres Aase Ng.