Munchmuseet, MM K 909

MM K 909, Munchmuseet. Datert 16.11.1904. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Aasgaardstrand

 

      
    
Onsdag.    Kjære Edvard!


    Det er fuldbragt, i sandhed et kjæmpemæssigt arbeide, 10 store kasser fulde.
Høstudstillingens folk under ledelse af en flink paalidelg mand ved navn Berg har
arbeidet i 37 timer. a 80 øre timen, hvilket jeg har betalt, lidt over 11 timer hver.
To store kasser ankommer sansynligvis til dig imorgen, disse to kasser indeholder
alle de billeder, som vi ikke fandt værdige til Prag og Berlin.

    Gjerløff og jeg var tilstede ved pakningen af de 8 kasser til udlandet, vi har indregistrert
alle billederne og paaseet at de blev omhyggelig pakket.

    Registeret er hos mig, skal jeg sende det til dig til Aasgaardstrand.
Damen, der solgte billetterne har jeg ogsaa betalt. hun var meget fornøiet med 2 kroner dagen

    Du maa nu indsende tydelig adresseangivelse til kasserne, og naar de skal
sendes.
Stangs spedition henter idag kassene, de 8 for udlandet bestemte bliver
indtil den nærmere ordre \fra dig/ indløber staaende der, de to før omtalte ankommer
til dig sansynligvis imorgen.

    Hvordan staar det til med dig. Du lever vel nogenlunde sparsomt dernede.
Du maa signere det af Gjerløff afsendte billede, der er solgt til svensken og sende
det in igjen til  …  Gjerløff der expederer det videre.

    G og jeg agter muligens at tage os en tur nedover \til deg/ paa lørdag, vilde det
i tilfælde passe dig.
  Med mange hilsener  din Ludvig