Munchmuseet, MM K 911

MM K 911, Munchmuseet. Datert 11.09.1906. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Bad Koesen
    Thüringen
    Deutschland.

 

      
    
Christiania 11/9    Kjære Edvard.


    Har gjennemseet masser af kort og illustrerede blade
men først idag fundet noget brugeligt
Jeg afsender nemlig idag «Festskrift i anledning
af Thorvald og Mally Lammers sølvbryllup»
her vil du finde et af mig anmærket
billede af Ders hjem, dette billede maatte
udmærket kunne bruges, stilen er ægte norsk

Du skal forresten faa mere fra mig
skriv du ogsaa snart lidt og fortæl
mig om du kan bruge noget af
hvad jeg har sendt. Finder du noget hos Fett

    
    Tusinde hilsener. Din Ludvig