Munchmuseet, MM K 914

MM K 914, Munchmuseet. Datert 28.05.1909. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Skrubben
    Kragerø

 

      
    
Torsdag.    Kjære ven og frænde!


    Jeg reiser herfra Lørdag aften kl 11
hvis intet uforudseet indtræffer.
Gjerløff kan ikke blive med.
Har sendt 5 meter lærred og farver.

    
    Masse hilsener.
    Din
Ludvig