Munchmuseet, MM K 931

MM K 931, Munchmuseet. Datert [??].[??].1909. Brev fra Ludvig Ravensberg.
Filologisk kommentar: Brev fra Halfdan Nobel Roede til Ravensberg, sannsynligvis videreformidlet til Munch av denne. Innholdet i brevet blir kommentert av Munch i MM N 2878

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nobelsgade 21.    Kjære Ravensberg.


    I disse Dage har jeg
været endel sammen
med en af Berlins
første Dirigenter – en
meget hyggelig og morsom
mand ved Navn Oskar
Fried
.

    Han talte ustanselig om
sine Venner Munch
og Hamsun, som han
var meget bedrøvet ved
ikke at træffe.

    Igaar var jeg med ham
i Nationalgalleriet; dit
vilde han ene og alene
for at se Munchs Væg
– det var umuligt at faa
ham til at se paa noget
andet – og han blev

 

      

aldeles ellevild af Begeistring
– først og fremst over
Dagen derpaa.

    Han vilde endelig kjøbe
det(!) – jeg maatte bruge
alle mine \(tyske)/ Talegaver for
at forklare ham at Galleriet ikke solgte
sine Billeder.

    Men du kan tro, han
for Alvor blev glad, da
jeg pludselig fik den
Indskydelse at forære
ham min Radering af
«Dagen derpaa».

    Det gjorde jeg altsaa
– men jeg tror ikke,
jeg gjorde Munch nogen
daarlig tjeneste dermed
heller, for Fried er

 

      

et af de første Navne
i Berlins Kunstnerverden
nu – og i tilfælde din
Udstilling skulde blive
af der af hans samlede
Billeder, som du har
talt om, saa kan
du være forvisset om,
at Fried vil staa paa
Hodet for at bistaa.
Nu vil jeg da til
Slutning spørge dig,
om du tror, at
Munch har et Eksemplar
af «Dagen derpaa» til
eller et andet, som
han vilde sælge mig
rimeligt, for nu er
der blit en tom Plads
i min Munchfrise

 

      

i Billiardværelset.
Vil du spørge ham
om det, er du snild

    
    Din Ven
Halfdan Nobel Roede

    Send ham samtidig
en ærbødig Hilsen fra
mig!

    Da jeg efterpaa vilde
hale Fried op paa Statens
Udstilling – spurgte han
bare
«Hat Munch was da?»
Da det ikke var Tilfældet,
negtet han absolut
at gaa did!