Munchmuseet, MM K 1084

MM K 1084, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Torvald Stang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

borte fra Kristiania, at jeg tror
Bankerne der vil laane noget paa
mit Navn.

    Jeg haaber ikke Dagny som jeg
har faaet Brev ifra og som du vel
underretter om nærværende ikke har
sat noget Haab til at jeg skulle kunne
skaffe Penge – det vilde være for yderst
ubehageligt.

    Med Hilsner og paa Gjensyn
her

    din
o.s.v.
T. Stang.