Munchmuseet, MM K 1142

MM K 1142, Munchmuseet. Datert 12.04.1910. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
12.IV.10.    Kjære Munch


    Jeg \blev/ enig med Ravensberg om \allikevel/ at
alle 3 billeder burde sendes til Brüssel
og har tillatt mig at døpe billedet så:
«Triptyque de l’Homme» 1. Jeunesse
2. Virilité. 3. Vieillesse.

    Billedet pakkes idag og sendes imorgen.
Rammen bronceres.

    
    Din ven J. T.

 

      

    
    Hr. Edvard Munch
    «Skrubben»
    Kragerø.