Munchmuseet, MM K 1153

MM K 1153, Munchmuseet. Datert 08.06.1919. Brev fra Jens Thiis, Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    MEdv. Munch
    Ekely
    Skøien, Kristiania
    NORVÈGE


Choisent, Des Petits Champs
Søndag 8.6.19
    Il faut venir exprés
dans la coeur du
Monde Salut de
tes amis

    
    Jens Thiis Chr. Gierløff
    Hvorfor kommer du ikke?
Jeg har ventet dig hele tiden.
Vender hjem igjen om 14 dager.