Munchmuseet, MM K 1197

MM K 1197, Munchmuseet. Datert 10.11.1905. Brev fra Ingse Vibe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Munche-
hytten

    Vibehus!
    Me voila!
    Flotten?
    „Leidenschaft ist eine
Eigenschaft, die mit Leiden
zu schaffen hat!”

    
    Hilsen
    Ingse

 


           

    
    Als I.V.
    Rosenborg gd. 11
    (og ikke
    Ørebladet)

    
    Edv. Munch
    \Am Elgersburg/
    Poste restante
    Weimar