Ørebladet

Avis. Oslo, Norge

Les mer

Ørebladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Han Bjørnsen var vel kjedelig, det er naturligvis Misundelse, hans Datter skal have søgt saa længe – men det er ogsaa troligt, at Strøm er misundelig. –      Men det Onde vendte sig til det Gode, kan man sige her, – for det var overordentlig godt for Dig at Thaulow, traadte frem. – Han er jo en mægtig Mand, som man har fuld Tillid til; – hans Artikel er sammendraget kommet ind i Ørebladet. – Vi have jo nu ogsaa læst Bjørnsons Gjensvar – han er saa vemmelig; – Strøm har havt meget Omgang med Bjørnsons i Gudbrandsdalen. – Det var rigtig godt og overlegent skrevet dit Svar til Bjørnson. – Det var noksaa pudsig, at vi skulle faa høre fra Dig gjennem Dagbladet. – Forresten har vi faaet dit Kort, som Du taler om «Tusind og en Nat».»
Munchmuseet, MM N 572.   Varia av Edvard Munch. Datert 1902 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2835.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.9.1905 . Se bl. 2r
«Jeg har bedet G{j}ierløff sørge for Aviser – Vil du betale Verdens Gang Dagbladet Ørebladet og Morgenbladet for 3 månder for mig af de 100 –»
Munchmuseet, MM N 3013.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 2
«Det er sørgeligt at Politiken forhindrer mig fra den fulde Ro der skulde til forat reparere det «manglende Led» i mit Fornuf{s}tsvilie – ‹hvor i-› gjennem jeg dumper ne{ … }d i den ‹andre› Vilies mørke Taagetanker – Jeg vilde gjerne have de omtalte Nummer af Ørebladet – har forresten bestilt Bladet for Sommeren»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 726).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.4.1909 . Se s. 4
«– Du ser de i Ørebladet dens «hæderlige ‹Worm›»»