Ingse Vibe

Ingse (eg. Ingeborg Majory) Vibe (1882–1945)
Norsk skuespiller. Munch kalte henne også “Ingstad”. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ingse Vibe

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 899.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 900.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 901.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 902.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Ingse Vibe til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1194.   Brev. Ikke datert. 
«Munch – ikke være sinna da, fordi jeg ikke har sendt bøkerne. Aa ‹Heregud›, hvis De vidste hvor daarlig samvittighed jeg har \(le væk)/ fordi jeg ikke før har gjort undskyldning, men altsaa jeg har sat himmel og jord i bevægelse forat faa tag i dem, ‹Spyrr› har havt dem hele tiden, men nu har jeg godt haab om at faa dem tilsendt snarest, såat jeg paa lørdag kan ta’ dem med til Aasgaarstrand, og er De da reist – skal jeg faa lov til at be’ Petra kanske ta’» 
Munchmuseet, MM K 1195.   Brev. Datert 29.08.1903. 
«Desværre, Deres egne bøker har jeg ikke kunnet skaffe \til idag/ men haaber disse gjør samme nytte.» 
Munchmuseet, MM K 1196.   Brev. Datert 19.08.1904. 
« \Jetzt Kopenhagen poste/ \‹Restante›/ Maler Edv. Munch 6¼ ‹e›\KopenhagenAasgaardstrand \Travemünde/ \Lübeck/ \Hotel de Russie/ \Poste restante/ \posterestante/» 
Munchmuseet, MM K 1197.   Brev. Datert 10.11.1905. 
« Als I.V. Rosenborg gd. 11 (og ikke Ørebladet)» 
Munchmuseet, MM K 1198.   Brev. Datert 25.06.1906. 
« Maleren Edvard Munch Bad Kösen SachsenWeimar» 
Munchmuseet, MM K 1199.   Brev. Datert 13.04.1907. 
« Edvard Munch retur Restaurant Hotel Bauer \Hotel KaiserhofUnder d. Linden 26 \16/4 Nürnberg/ Berlin \Lübeck\Nürnberg Postlagernd/ \Magenski664/» 
Munchmuseet, MM K 1200.   Brev. Datert 01.07.1906. 
« \Z.Z. in      Weimar/ \Hotel Russischer Hof/ \Sem … / \4/7 06./ Maleren \‹4›/8 Weimar/ Edvard Munch Bad Kösen SachsenWeimar» 

Ingse Vibe er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 661.   Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 10.08.1905. Se s. 2
«for Dem nu. Di smaa Æbletrær staar saa di bugner af Frugt i Deres Have Plummer blir der ogsaa en mengde af. Her er foresten alt ved det gamle, Karsten er her fremdeles ligeledes Frk Vibe og Fru Kahrs.»
Munchmuseet, MM K 662.   Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 08.05.1906. Se s. 2
«Frk Inze Vibe har blit Skuespillerinde Di hved det kanske?»
Munchmuseet, MM K 688.   Brev fra Ludvig Müller. Datert 20.02.1910. Se s. 1
«Det er blit mig fortalt, at der gaar Rygter om, at Ingse Vibe skulde ha solgt til mig Deres Skizze af hende for 400.– Kroner. Jeg skylder Ingse Vibe at berigtige dette feilag- tige Rygte. Ingse forærte mig Billedet som Anerkjendelse for mit Forhold under \Deres/ Batalier med Karsten hin St. Hans Nat 1905, da jeg sluttet en defensiv Alliance med Dem.»
Munchmuseet, MM K 906.   Brev fra Ludvig Ravensberg, Christian Gierløff. Datert 19.12.1903. Se s. 2
«Ingstad og jeg sidder her- oppe, nu har vi spist og drukket æg og smørrebrød og druk- ket mange glas.»
Munchmuseet, MM K 907.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 06.05.1904. Se s. 2
«Tak for brevet! Alt roligt i Kristiania. Vi trænger Dem. Deres stab samles ofte til overlægninger af situationen, men generalens ankomst forventes, før krigsplanen endelig fastslaaes. Marketentersken Ingse er for øieblikket forlovet, dog ikke med sin forlovede, men med en kontor- chef. Nærmere ordre imødesees.»
Munchmuseet, MM K 5316.   Brev fra L. M. Larssen, Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 24.07.1905. Se s. 2
«med ham længere. Müller og Frk Vibe har kurtiseret svært i det siste men nu er det ganske afkjølet. Jeg skal spicielt hilse Dem saa meget fra Frk V. samt gamle Fru Grimsgaard og ønske Dem en god bedring og en snar tilbagekomst»
Munchmuseet, MM N 342.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1r
«Det jeg frygtede indtraf – Først den lille uoverlagte hændelse med I. V. så hævnen af fra hendes side og især elskeren der udspredte at jeg var nervøs over et svensk krigsskib – og og Jeg havde udtalt at jeg da jeg blot havde en brugbar hånd ikke kunde melde mig i rækkerne men kunde ellers gjøre nytte, blandtan Kommentar som friskytter»
Munchmuseet, MM N 457.   Varia av Edvard Munch. Datert 12.1943. Se bl. 2r
«Ingse Vibe Juleglæde»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 29r
«I min lille stue og kjøkkenet samledes de alle KarstenVibes – skuespillere – Frk. Alle kurmagere til frk Vibe»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 30r
«Frøken W havde mange kurmagere – Der kom kurmageren fra vakttjenesten –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 30r
«– En seiltur – j{ … }agt – Ingse – Skuespilleren vaktmanden – begge hennes kurmagere –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 31r
«En m hel del stirrende ansikter – – Det var Ingse – Jeg blev fra mig selv – Tog hende { … }på mit knæ – slog hende –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Der {var}blev en stemning mot mig i byen – Ingses elskere havde set afstraffelsen – De snakket – – Sk Hvorfor melder jeg mig ikke til tjeneste? – Jeg malte KarstenStor Hel figur – hvid dress –  …  Et  …  klart kraftig vellykket billede – Havde stivet mig op med alkohol»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 35r
«Der møter jeg skuespiller Møller utenfor Ingses hus –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 35r
«Der så I det jeg gik så jeg frk Ingse i vinduet lige ved – Det glindset i hendes gule lokker –»
Munchmuseet, MM N 2801.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903. Se s. 2
«{Og er}Har Du seet noget til den Dig av en høiere Vilie Dig bestemte Kvinde – Fr. Ingse Eller har Du – Fühlung mit den Feinde – ved Hjælp af Gjerløff? –»
Munchmuseet, MM N 2801.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903. Se s. 3
«Om ikke personligt så hils Frøken Ingse – gjennem hendes en af hendes Riddere –»
Munchmuseet, MM N 2803.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.12.1903. Se bl. 2r
« Tak for Julehilsenen – {og}hils den Dig af Skjæbnen bestemte Ingstad og Gjerløf.»
Munchmuseet, MM N 2804.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904. Se bl. 2r
«Jeg { … }tror, jeg bestilte nogle Tryk i Høst – Det er «Ingstad» (Din Ven) «en gammel Mand» og «en gammel Mand og en ung Pige»    Det er vigtigt at det ‹så› kommer pr omgående da en større Udstilling ønskes i Hamburg ønsker specielt nye Arbeider af mig.»
Munchmuseet, MM N 2842.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.6.1906. Se bl. 2v
«Glem ikke at hilse vor gode Venninde Fr. Ingse Vibe»
Munchmuseet, MM N 3013.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se s. 4
«Ingse viste sig fra sin yndigste Skikkelse dennegang – men Kvinden har som bekjendt 121 Sider –»
Munchmuseet, MM N 3019.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
« Kan De ikke fortælle mig lidt fra Krigsskuepladsen? – Jeg har skrevet til Ravensberg men jeg har intet hørt fra ham – Kan De give mig e{t}n liden Impression – fra Karl Johan – Fr. {K}Ingse naturligvis og fra de unge maleres Leben und Treiben Hvordan går det med den { … }unge og den gamle Kunst?»
Munchmuseet, MM N 3333.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se bl. 1v
«lad den noget førladne Gud Gierl{ … }øff fortælle lidt – af hvert – Hvordan går de{n}t den troløse Ingse»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 178v
«{I}\B/ag vinduet lige ve ved står frø frk. WV.»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 186v
«Forøvrigt var familien V. der med de 3 damer og deres mange kurtisører der Frk V havde mange  …  Delvis på ‹væn› –»