Munchmuseet, MM K 1209

MM K 1209, Munchmuseet. Datert 27.04.1921. Brev fra Walfrid Wasteson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    Edv. Munch
    Ekely
    Skøien
    ved Kristiania
    Norwegen    Paa gjennemreise
til Paris har jeg
idag været og seet
Deres utstilling hos
Cassierer, som tar
sig udmerket ut.

    
    Hilsen
    W. Wasteson.

Berlin
27/4–21

 

      
[Red.: ]