Munchmuseet, MM K 1239

MM K 1239, Munchmuseet. Datert 15.08.1910. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 15 aug.
1910    Kjære Munch


    Prisene på det upreparerte lærred –
(Toile écrue Kommentar) er
Echantillon Kommentar4.– 3 franc 40 for meterenbredde
2meter 10.
4a– 4 pr. 20 –
134 pr. 35 –
34– 5 pr 80 –

    Så kan Du gjøre Dig en ide om prisene.
Prøvene vil jeg gjerne ha tilbake igjen.
Jeg preparerer til oliefarve lærret på følgen-
de måte:

    Først rører jeg ut en \tyk/ velling av krit
og olie. Mer eller mindre efter som
lærrete skal suge eller ikke.

    I denne vellingen har jeg lit Copaiva
Balsam Kommentar, for smidighetens skyld; derefter
helder jeg limvand oppi, under

 

      

stadig omrøring, lit efter lit,
det gjælder at få det til at blande
sig. Jeg bruker limet nok så sterkt.
Så fortynder Du det med krit op-
løst i vand. Endelig tilsætter Du
lit Formalin eller Alun. Av For-
malin må det bare være bitte lite
gran; av alun vet jeg ikke – det må
vist også være lite; Formalin eller
alun hindrer limet i at mugne
.
Dette kan være av betydning fordi det
kommer an på om murvæggen er
tør. Jeg gjør en prøve på et stykke
lærret, som jeg tørker på en kakkel-
ovn eller et varmeapparat, og prøver
mig frem til jeg får et \en/ smidig  … 
og passelig grundering.


    \Formalin får Du på apoteket. Den er giftig./

 

      

    Caseïn må Du ikke ta her i
byn, jeg tror sikkert den er dårlig.
Men Du får den har naturligvis
forbindelser i Berlin, eller kanske
Mommen i Bruxelles kan skaffe
Dig. For mig har caseïnen sprukket
slemt; jeg bruker den ikke; de danske
fraråder den.

    Jeg preparerer også på den nævnte
måte uten olie, men da suger det
svært og er tungt at male på; lit
mere Copaiva kan kanske hjælpe
i så henseende. Da laver jeg en \tyk/ velling
av krit og vand, blander Copaiva i
vellingen, kanske lit så lim og lit
alun, – så fortynder jeg til det blir
passe. Det er en udmerket preparering,

 

      

    Gjør Du det sån, og grunderer med
farve, vil Du få et mat, fresco-
agtig billede. Men det sluker farve
og er tungt at male på. Gjør et
forsøk først, Du har tid til Du får lærrete.
Træng Utenfor oliefarver har jeg liten erfaring.
Ja dette i al hast.
  Det var morsomt at
se Dig igjen, ha det godt og lykke med
arbeidet.

    Din hengivne
Erik Werenskiold