Munchmuseet, MM K 1256

MM K 1256, Munchmuseet. Datert 07.09.1928. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 7/9 1928    Kjære Munch,


    Redaktør Skotvedt skriver til mig og foreslår
en liten insamling til fru Kittelsen, som
sitter vont i det, og som nu snart fyller 60
år. At hun sitter vont i det, vet jeg nok, for
jeg har isommer reddet hende fra tvangsauktion
ved å gi 300 kr selv og ved å få Sam Eide
til å gi 500 og likeledes noen Kragerøfolk til å
spe litt til.

    Vil Du være med på et lite bidrag nu –
ja gerne stort om Du har lyst. Jeg vil gi
litt nu osså, skjønt jeg ikke har råd, for jeg
hjelper min yngste søn, Dagfin, som bygger hus.
Så skulde Skotvedt prøve å samle litt hos noen
Eggedølinger. Jeg får høre med Eilif og Munthe
om de er med – ellers er det vel ingen malere
som har råd.

    
    Din hengivne
Erik Werenskiold