Munchmuseet, MM K 1486

MM K 1486, Munchmuseet. Datert 08.06.1909. Brev fra Aalesund Kunstforening, Kristian Fredrik Brøgger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Aalesunds Kunstforening


    
Aalesund den 8/6. 1909


    Herr Kunstmaler Edv Munck
    Kragerø


    Direktør Thiis har netop paa foranledning af
Kunstforeningen afholdt 2 foredrag herst, hvoraf
1 om Deres Kunst. Foredraget blev modtat med
megen begeistring, og har bidraget i høi grad til
at aapne publikums øine for den moderne
norske Kunst. Direktøren udtalte muligheten af
at endel af Deres billeder kunde bli utstillet
heroppe. Da jeg af aviserne ser, at De i disse
dager afholder en utstillinf af forskj. billeder i
Bergen vil jeg ‹nærv› for nærv. forespørge om
endel af disse billeder kunde sendes hid.

    Foreningen bærer alle omk. ved forsendelse
assurance m.m.

    Jeg har fra flere hold faaet anmodning om
at rette en slig henvendelse til Dem, og vil
jeg derfor ærbødigst henstille til Dem at imøde-
komme denne vor anmodning.

    
    Ærbødigst
    Dir Brøgger