Munchmuseet, MM K 1516

MM K 1516, Munchmuseet. Datert 27.12.1909. Brev fra Emanuel Goldstein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Min Adresse er:
    Vesterbrogade 2B København

 

[Red.: ]


           

    
    Maleren
    Herr Edvard Munch
    Kragerø
    Norge


    
Vesterbrogade N° 2 B    Kære Munch!
       Tak for
din Julehilsen, som vi blev
meget glade for. – Frøken Jørgensen
fra Klinikken ringede op og
fortalte at du havde det saa
godt og du bad hende
hilse mig. Du fik vel dit
Fotografi fra Berlin? Struck
hilser mange Ganger. Din Alfa
og Omega-Serie forklarede jeg for
Berlinerne og Berlinerinderne. Struck
ser beundrende op til den store Mester.
Jeg har skrevet
et Par nye Digte.
Hav det rigtig godt.

    
    Din Emanuel Goldstein