Munchmuseet, MM K 1556

MM K 1556, Munchmuseet. Datert 12.12.1909. Brev fra Daniel Jacobson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Prof., Dr. med. D.E. JACOBSON
Overlæge v. Frederiksberg Hospital.
Vesterbrogade 9 B, 2.
Telefon 5116.


    
København B., den 12/12 1909    Kære Hr. Munch!


    Nej da, et helt
langt Brev! Hvor
venligt! Og så et
så fornøjet Brev,
fuld at gode Efter-
retninger både om
Helbred og Billeder!
Jo, jeg synes, at mit
Billede gjorde sig stor-
artet oppe på Charlot-
tenborg. Og alle Kunst-
nere vare højt begejstre-
de, men Publikum syntes
jo nok, at det meget

 

      

mærkeligt! Almin
deligvis syntes de
kunstforstandige bedre
om mit end om Rodes.
Også Alfa & Omega
gjorde her megen og god
Opsigt. Klem bare
på og vælg væk,
men – husk godt på
at gemme på Pen
gene til Alderdom-
mens Dage!

    Hvad Deres Pladsangst
angår, da – jo mindre
De gør, jo bedre!
Blir det helt galt, så
får De gæste Kochs
Vej en liden Stund
igen. De skal absolut
ikke gå på Ski.
Mod Gigten turde Mas-
sage være det bedste.

 

      

    Dog tror jeg ikke, at
De behøver at frygte
nogen stiv Hånd.

    Det glæder mig, at
De indser, at Alko-
hol er ren Gift
for Dem.

    Anskaf Dem derimod
en Æske med «Validol-
perler», som De skal
bære på Dem og tage
af, når De føler
Svimmelheden [«Validol-
perler» er Ordet!].

    Alt vel! Gyselig
travelt! Kliniken smæk
fuldt! En nydelig ung
Frue i Deres Seng!
Fru Thaning og Frk.
Jørgensen
hilser tilbage.

 

      

    Ligeså min for Dem
mæget begejstrede
Kone.

    
    Hilsen til Ravensberg.
Og et venligt Håndtryk
fra

    Deres Ven
Professoren
i Løvehulen

    Det skulde De tegne!