Munchmuseet, MM K 1702

MM K 1702, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Frida Strindberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mondsee bei Salzburg
Oestreich    Lieber Meister Munch,


    Sie haben Dagny Juel gemalt. Wo ist das
Bild? Darf u. kann ich es reprodusieren lassen,
photographiert bekommen? Kann man es kaufen? Mein
Strindbergbuch Kommentar ist fertig. – (:für Herbst:)

    Ich habe ein Haus am Mondsee geerth. Wollen
Sie dem Sommer bei mir verbringen? Ich wurde mich
so freuen.

    Bitte antworten Sie gleich!
    
    Mit guten Wunsch
    Ihre Frida Strindberg