Munchmuseet, MM K 1898

MM K 1898, Munchmuseet. Datert 07.03.1898. Brev fra William Molard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Skriv når Du har
lyst –  …  adresse
er William Molard
6, rue Vercingétorix
Paris
Paris, le 1 Marts 1898.
    Dit Brev, Edvard, var mig meget
Kjærkomment, uagtet det underetter mig
om at Du ikke så snart som ventet
var tænkte Dig hin tilbage til Paris
Jeg troede at Du ikke taalte den
Kulde som regjerer om Vinteren i Norge
og at Du som mig, når Du fryser,
ikke er i Stand til at arbejde.
Men det er jo sandt, i Skandinavien
forstår man at indrette sig så man
er beskytted for Kuldens imponerende
og dødende magt og man opnår
i Værelsene et drivhustemperatur.
Her har vi hidtil ingen Vinter havt,
men nu begynder den og iforgårs er
Sneen faldt for første gang.
    Ida og Judith og sender Dig deres bedste Hilsninger og ønsker at Du Snart
Kommer ned til os. Gerard har fortaldt os, han er ansat hos
Prefekten i Toulouse (Haute Garonne) han beder hilse når jeg
Skriver.
  Hjærteligt Håndtryk fra Molard

 

      

    Der er Omvæltning i Årstidene her i Fran-
krige som forbliver aldeles uforstårlig, deraf
følger en masse Sygdomme, specielt Influenza
som kræver utallige offer, hvert År.

    Siden vi sidst sås har Du i Christiania
truffet Venner fra vor Kreds – Leclercq
og Delius – den sidste har jo havt en réel
sukkes i Norge og har beskjæftiget Aviserne
ikkeså lidet, det har været en Lykke
for ham, thi nu er iallefald Opmærksom-
heden bleven fæstet på Delius Navn deroppe
og det kan aldrig skade. Tværtom-
Det er så vanskeligt i Livet at strække
Hovedet over Menneskehoben, højt
nok for at blive bemærket, og det
er det fornemste for at kunne handle
med bestemte Resultater.

    I modsat Fald er man dømt til
at gå i sin daglige Trampemølle og
udrette sit Kald i al Hemmelighed

 

      

uden anden Opmuntring end sin egen berettigede
eller uberettigede tro på sig si sig selv, og
sine Venners Sympathi.

    Har Du arbejdet derhjemme og hvad har
Du gjort speciellt, alt der rører din Kunst
interesserer mig som Du vel ved og Du må
ikke undlade at oplyse mig derom. Fortsætter
Du dit Lithografiske Album som hvori Du
vilde igjenspeile de forskjellige Faser af
dit Livs-Sjæleliv. eller har du malet.

    Jeg for min Del, har sluttet Hamlet
og så har jeg skrevet Musik til en Piecé
af Roinard som hedder «Les Miroirs», men
uden nogen Videre Interesse, da Stykkets
specielle Estetik ikke har min Sympathi,
men jeg har betragtet det hele som en
Øvelse at skrive komponere enkelt
gående ud fra at Musikken skal virke
som en fond et sorts Bagtæppe, foran

 

      

hvilket Stykkets karakteristiske Følelser
skal spille. Jeg er ikke aldeles misnøjd med
det Resultat jeg har opnået, men jeg tror ikke
at Digteren, vil finde Smag i det, thi han
vil ikke finde at musiken er pompøs og deco-
ratif nok, han sværmer for Glavind, Skjolde
og store Gester og vil nok ikke ‹goutene› min
discretion. Nu har jeg taget fat på ny med
Hamlet, da jeg ikke er nøjd med Musikken
til første Akt og hvor jeg gjør små Forandrin-
ger, men det er det kjedeligste man kan gjøre
at arbejde om igjen på en Sag som man
har trættet sig på, men det var aldelig nød-
vendig, derfor har jeg taget fat med det, thi
når jeg bliver så vidt nøjd med det Hele at
jeg føler at for min egen Del, jeg ikke er i Stand
til at gjøre bedre, vil jeg forsøge at få det
spilt på en eller anden Concert uagtet mit
Håb er så svagt at jeg ikke Kan høre at det
har Liv i sig. Når Du ser Vilhelm Hamre
og hans Frue, så hils ham fra os Alle.