Munchmuseet, MM K 2041

MM K 2041, Munchmuseet. Datert 24.04.1906. Brev fra Felix Auerbach.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Abs.: Prof. Auerbach, Jena


\25/4/
    
    Hn. Edvard Munch
    Kunstmaler
    \Berlin W 9/
    Kösen
    Mutiger Ritter
    
    ‹Adressat› z. Zeit in Berlin W. 9
    ‹Linkerstr›
    Hotel Sanssousi
     … 
     …  

      

    Wann kommen Sie?
      Der Hypnotiseur.
Wann kommen Sie?
      Das zu signierende
      Porträt
Wann kommen Sie?
      Botho GräfErnst Hardt
Wann kommen Sie?
      Von Ditten, Landschaftsmaler,
      z.Z. bei Auerbachs, die eine Land-
      schaft bestellt haben
Wann kommen Sie?
      Mehrere Frauen mit Kindern im
      wallenden Mantel
Kommen Sie recht bald!
      Im Namen aller Obigen:

    
    Auerbach
Hypnotiseur
/nicht Professor/


Jena
24. April 1906