Munchmuseet, MM K 2342

MM K 2342, Munchmuseet. Datert 29.12.1922. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Gutes neues Jahr. Auf
Wiedersehen
 Elsa Glaser

 

[Red.: ]

[Red.: ]


           

    
    Herrn Edvard Munch
    Maleren
    Kristiania
    p. Sköien
    Villa Ekely


    
29.02.22    Lieber Herr Munch!


    Zum neuen Jahre
alle herzlichen Wünsche.
Hoffentlich höre ich
bald gutes von Ihnen.
Wann kommen Sie?

    
    Die besten Grüße
    von Ihrem
Curt Glaser