Munchmuseet, MM K 2395

MM K 2395, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Wendland, Max J. Friedländer, Carl Koch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Oslo
    p. Skøien

 

      
Staatliche Kunstbibliothek
(Vormals Bibliothek Des Kunstgewerbe-Museums)
Telephon: Amt Zentrum 2569BERLIN SW 11, den …
Zum Schreiben vom …Prinz-Albrecht-Straße 7a    Sehr verehrter Herr Munch.
Wir alle senden Ihnen Grüsse

    
    Ihre Elsa Glaser.
    Wendland
    Max J. Friedländer Carl Koch
    Viele herzliche Grüsse.
Ein Brief folgt bald

    
    Ihr Glaser
    Hvor er du ikke her!
    Jens Thiis