Munchmuseet, MM K 2635

MM K 2635, Munchmuseet. Datert 28.11.1902. Brev fra Albert Kollmann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edv. Munch
    Kunstmaler aus Norwegen
    in Lübeck
    Ratzeburger Allee 16 b/Dr Linde

 

      
    
Berlin 28. November 1902    Lieber Hr Munch,
 Es sind verkauft
bei Schulte 2 Radierungen Damenprofil
und Kelnerin. – geben Sie Auftrag, dass
Ihr Bild „Sommernacht mit 3 Kindern
an Vergolder Heinrich Koester, Berlin \N W/
Schiffbauerdamm
gesandt wird. Es ist verkauft an
m/ Freund E. Rose – Bergedorf (b/Hbg)

    
    Leben Sie gut
    Ihr
Albert Kollmann


friedrich Str 78  …  III