Munchmuseet, MM K 2871

MM K 2871, Munchmuseet. Datert 18.03.1904. Brev fra Harry Kessler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
CRANACHSTRASSE 3.
WEIMAR


    
18. III 04.    Lieber Herr Munch


    Es thut mir sehr leid, dass es
Ihnen nicht gut geht. Kann ich
irgend etwas für Sie thun?
Sie sind bei Frau Förster Nietzsche
morgen, Sonntag, Abend. – Sitzen
werde ich Ihnen morgen wohl
nicht können. Aber darf ich Sie
um 1 zum Frühstück erwarten?
Sonst am Montag.

 

      

    
    
    Mit bestem Gruss
    Ihr ergebenster
Kessler