Munchmuseet, MM K 2912

MM K 2912, Munchmuseet. Datert 10.08.1896. Brev fra Julius Meier-Graefe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr Edvard Munch
    32 rue de la Santé
    E.V. 

      
    
    Lieber Freund


    Der junge Deutsche, von dem
ich Dir einmal sprach, möchte
Dich gern besuchen und bittet
Dich, wann es sein kann;
gieb mir Tag und Stunde an.
Er heisst Otto H … 

    
    Besten Gruss
     …  aefe