Munchmuseet, MM K 3249

MM K 3249, Munchmuseet. Datert 09.12.1922. Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler, Ottilie Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Skoien
    per Kristiania
    Norwegen

 

      
Mellingstedt 9. Dezember 1922
    Dem 59 jährigen senden zum
Geburtstage herzliche Glückwünsche

    
    Gustav Schiefler
Luise Schiefler
& Ottilie Schiefler

    Dank für Ihren Brief!