Munchmuseet, MM K 3545

MM K 3545, Munchmuseet. Datert 09.12.1932. Brev fra Alfred Flechtheim, Galerie Alfred Flechtheim.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Skøien
    bei Oslo
    Norwegen


    
    Lieber Herr Munch,
 Sie haben
Ihre Jugend mit soviel Grazie
& Esprit verlebt, daß m\ich/
mich, auf die Arabesken
der verte viellesse
freue.
  Herzliche
Grüße
 Alfred Flechtheim

9. Dez. /32