Munchmuseet, MM K 3568

MM K 3568, Munchmuseet. Datert 31.01.1930. Brev fra Karl Scheffler, Kunst und Künstler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kunst und Künstler
Redaktion


    
Berlin W
Derfflingerstraße 15

31.1.30.


    Herrn Edvard Munch


    Sehr verehrter Herr Munch,


    ich bitte Sie auf beiliegender Karte um
Ihre Zustimmung zur Reproduktion Ihrer
„Frauen am Meer” (Neuerwerbung des
Staatlichen Kupferstichkabinetts, Berlin)

    
    Ihnen sehr ergeben
Scheffler