Munchmuseet, MM K 4101

MM K 4101, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstmuseum.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Konstnären Herr Edv. Munch
Hotel Viktoria
Kristiania, Norge


    I enlighet med kontrakt mellan Eder
och Göteborgs Museum af den 3 december
1912 har jag äran härmed till Eder öfversän-
da en växel å slutbetalningen för »Gjer-
loffs
porträtt« kronor      kr 5000:-
mot afdrag af 10% provision till Göte-
borgs Konstförening
enf. kontraktets
bestämmelse      kr 500.-
      Rest kronor 4.500 kr
och får jag utbedja mig ett kvitto å detta
belopp.

    
    Med utmärkt högaktning
Carl Lagerberg