Munchmuseet, MM K 4365

MM K 4365, Munchmuseet. Datert 08.01.1889. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag Aften ‹11de    Kjære Edvard!


    Da Du siger i dit Brev, at Du
kommer om otte Dage, tør jeg ikke
andet end sende Dig noget «Rent»
igjen, for at Du ikke skulde komme
til at laane for meget af Dørnberger. –
Derfor, kommer der en Vadsæk, hvori også
dine gamle brune Benklæder medfølger
restaureret og Veste som skulde
være til Beskyttelse på Reisen. –
– Vadsækken kan senere tjene Dig
til at gjemme alt «Skiddent», naar
Du pakker sammen til Reisen. –:
– Vi havde nok helst ønsket det havde
været Velvære, som havde bundet Dig
saalange til Dørnberger. – Hvor de
har været snille, disse Folk, – og hvor

 

      

vi kunde ønske, at kunne gjøre dem noget
godt igjen. – Gud ske Lov, at det var
blandt saadanne, Du blæv syg; – og
– ikke i Næs Præstegaard. –      Jeg har
nok tænkt adskilligt paa Dig – og været
urolig mangengang, – naar det blev for
lange Pauser i din Skrivning –

    Her gaar alt i sin regelmæssige Tur,
Andreas har holdt sig hjemme for en Kvise
paa Mund en Dags Tid – ellers frisk,
ligeledes Papa og Smaapigerne. Iaften
var Lisbeth Møller her, det er en gammel
Erindring fra Mamas Tid – det er godt
at de dog er noget af det Gamle
tilbage. – Jeg savner ofte Bedstefar, – hvor
han dog holdt rørende meget af os. –

    Jeg skulde ønske jeg
kunde sende Dig noget Klækkeligt,
– men Du faar tage Villien istedet
som man siger, – Medecin og Drikke-
penge klarer Du vel, tænker jeg, – men
Doctoren faaer Du herfra senere sende
Honorar – Papa troer ikke han kjender
ham. –      Gud ske Lov, at Du er

 

      

saavidt igjen, at Du kan tænke
paa Hjemveien – –

    Har det ikke været noksaa stridt
koldt i den sidste Tid – iaften
skal det være mildere og faar vi
haabe det blir mildt Veir til
Hjemreisen din. – Du kommer
vel til at længes tilbage, naar
Du kommer her i dit gamle Hiem
Amundsen (Farvehandleren) har jeg
sendt 20 Kr –

    Inger glæder sig saa til at begynde
paa Skole, hun spiller dog endnu
med Frøkn Tannæs, – men driver ikke
som før, hvorfor hun også seer bedre
ud. – Laura læser med Dons og er
noksaa stolt over at høre til Latinerne; –
Hun læser altsaa paa Parti sammen
med endel Damer, der skal tage
Artium. –

    Jeg faar vel slutte, hvor jeg havde
lyst til at takke den snilde Fru
Dørnberger hjertelig, fordi hun har
været saa snil med Dig –
  Din
hengivne gamle Tante.