Munchmuseet, MM K 4389

MM K 4389, Munchmuseet. Datert [??].12.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

hos Andreas. –
    Inger og jeg har været nede
paa Aastedet – Malerierne dine
«Pigen i Sengen,« «Inger fra Grønlien«,
(det Du troede var forsvundet) – Fra Pariser
caffeen, et lidet Strandbillede –
altsaa disse fire faaer Du 700
Kroner af Assuranceselskabet i Er-
statninger og bliver udbetalte til
Jul. – Rammemageren  … \vilde/ gjerne
det skulde have brændt for sig, –
han faaer ikke stort. –

    Idag kom dit Brev, tak tak, hvor

 

      

det er godt, at Du er kommen ud.
– Jeg har været hos Guldberg, for
at faa Rede paa Kinamissionien.
Han var snil og hyggelig. – Nu
skal jeg sy en Kjole til Laura og
sende op; – en Vinterdragt.
Inger og Andreas hilser Dig. –
jeg faaer vel slutte. – Det
var felt at see Resterne af
dine Malerier. – Altsaa
Carl Johans Billedet, Pastellet og
det fra Lian ere ubeskadigede
og staaer fremdeles i Butikken.

    En Pige var nær indebrændt.
– «Skulde dine Malerier assureres
hos os, – dyr Assurance 8 Kr pr 1000.