Munchmuseet, MM K 4459

MM K 4459, Munchmuseet. Datert 26.05.1907. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange, mange Tak for
Brevet, og nu igaaraftes
kom der en gul Seddel
paa 100 Kr, som jeg ogsa
maa sende Dig { … }\en/ hjertelig
Tak for. Men jeg blev
meget lei idetsamme den
kom, fordi jeg ikke havde
faaet sendt dette Brev strax,
jeg havde jo tænkt at
bede Dig vente med at
sende Penge, til Du igjen
kom ovenpaa. Jeg forstaaer
saa godt Vanskelighederne

 

      

for Dig med alle de svere
Udtællinger til Reiser for Dig
og Billeder til Udstillinger
jeg skjønner bare ikke, hvorledes
Du kan greie det og at Du
kan være saa ved Kraft

    Nu i Sommer blier der stor
Tilstrømning af Turister, saa
jeg kan beregne god Fortjeneste,
antager ogsaa vi faaer leiet
bort, vi reiser dog til Aasgaard-
strand, {om} selv om ikke det
blier Tilfældet; vi har nok
godt af denne Forandring, og vi
kommer ogsaa til at klare os
desuagtet med Penge svert godt i
hele Sommer. – Jeg skal tage
det med Ro med alt Arbeide.

 

      

Inger sier jeg seer bedre
ud, jeg har godt Appetit. –
I Aasgaardstrand kommer jeg til
at sidde ud i Luften be-
standig i godt Veir. – Alle
dine Beskjendte der, skal vi glæde
med din Hilsen, de blier altid
saa lyse i Ansigtet, naar de
hører om Dig, at Du har det
bra. – Og saa skal vi huske
paa at give Smaapigerne
Pengegaven fra Dig –

    I Pindsen havde Inger tænkt
paa at reise derbort, men
saa fik vi saa stridt koldt
Veir, saa de fortæller at
Frugtblomsterne er frosset. –
Nu i de sidste Par Dage
er det igjen straalende.
Vi sidder paa Verandaen med

 

      

vort Arbeide om Dagen. –
Inger har nylig været hos
Laura, {vi}\hun/ skal hilse Dig og
takke for Kortet, – hun faaer en
Sending hver Uge af Æbler, Appelsiner
Bananer fra Jensen mellem Torvene, og
dette er hun saa fornøiet med, Inger
har ordnet det saa, og dette for-
sætter hele Tiden. – Vi skal nu
lade hende faa Penge fra Dig
om hun vil kjøbe noget. –

    Nei nu maa jeg nok
slutte,
  mange hjertelige Hilsener
fra os Alle

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand d. 26de Mai 1907.