Munchmuseet, MM K 4489

MM K 4489, Munchmuseet. Datert 03.11.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Du har altsaa fundet
og kjøbt Dig et Sted,
det har vist været baade
vanskeligt og anstrængende.
Jeg ønsker Dig da hjærtelig
tillykke med Kjøbet.

    Jeg ser af Bladene at
det er Ramme; jeg
husker ikke nettop Stedet,

 

      

men vi har jo været derborte
da vi boede i Hvidsteen,
og ved at det er natur-
skjønt. –      Hyggeligt at
der følger med Have, og
saa sundt at have noget
saadandt at stelle med uden
for Arbeidet, som er dit
eget.

    Vi har det som ellers,
jeg har taget meget Mynt
ind for mit Arbeide i Sommer
og Høst, og det er ikke værst
med Elever heller, saa vi klarer
os godt. –      Idag skal Inger
til Laura, – det er jo

 

      

godt at de er bevilget saa
meget og Arbeidet snart
begynder. – For at Pladsen
kan være sikkret, kan der
nok ikke forsøges noget, – men
er hun fortrinsberettiget fordi
hun er der, – men der
er altfor mange Ansøgere. –

    
    Mange hjertelige Hilsener,
    Din hengivne Karen Bjølstad

    Bare Du forstaaer dette
Rabl, Inger venter
paa Brevet! hun skal
til Byen, derfor undskyld;

    

Nordstrand 3 November