Munchmuseet, MM K 4508

MM K 4508, Munchmuseet. Datert 24.09.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag d. 24. –    Kjære Edvard!


    Det var saa hyggeligt at
faa Brev fra Dig, hvori
vi seer, at Du har det
godt og vel di Aasgaards-
strand, morsomt at Du
har havt Nørregårds i dette
deilige Veir, ja det er
jo eit forunderlig deilig Sep-
temberveir, – og nu kan
Du have det roligt, det
var da et svert Rabalder,

 

      

nu har det lagt sig for os
ogsaa, saa det er kommen Ro
over os; især efter at vi fik
dit \siste/ Brev. – Det er mærkeligt,
hvorledes Du kan komme over
alle disse Angreb, det er Hær-
delse, som jo alene skal til. –

    – Hvor det var godt at høre
at det gik bra med Udstillingen
i Kjøbenhavn, – skammeligt at
Morgenbladet taer op bare det
som daarligt, – men det er
det samme, – Du kan jo
saa godt være uden dets Gunst.
Tænk, at Du er kommet saa
vel frem i Tydskland, havde
ikke dette været …  – – og

 

      

dette Skrig om Uanstændigheden,
– jeg har aldrig forstaaet det,
hvori det bestod; jeg har altid
stolet og troet paa dit Alvor. –
i A

    Follestad var her igjen, og
fotograferede os, han havde
læst om Kjøbenhavns Affairen. –
«Bladene ere likedan her som
i Amerika, der gjør saa meget
ud af en liten Affaire.» –
– Vi læste i et amerikansk
Blad, at Anton Follestad er
Grundlægger af en liden By, der
er i Opkomst. – Jeg haaber han
faaer hilst paa Dig. –

    Pulten sendes Dig,
Inger bringer den ombord
i Dampskibet, senere faar

 

      

vi afsted Bøgerne. – Nu
skal vi flytte snart, det
blier deiligt at komme
i Solbekvemmelighed,
det er nødvendigt for os; –
her er saa mørkt og raat,
saa Katahrrene trives. –

    Saa er det Bøgerne som
vi skal sende senere. Inger
kan ikke faa med dem
idag.
  Mange Hilsener fra
os
 Din heng.
Karen Bjølstad