Munchmuseet, MM K 4519

MM K 4519, Munchmuseet. Datert 17.03.1907. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag d. 17de Marts    Kjære Edvard!


    Det var saa morsomt
at finde det udmærkede
Fotografi indeni Konvolutten,
tusinde Tak, det var en
sjelden pen og god Lighed.

    Inger er i Byen idag,
jeg har nettop læst igjen
nem en Del Breve fra
Havre, Nizza og dit første
Ophold i Paris og saa
fra din første Udstilling i

 

      

i Berlin, det er noksaa
underlig at see tilbage til
denne Tid. – Jeg har ogsaa
Breve ligefra Helgelandsmoen,
Hamar, Modum; – jeg har gjemt
alle; –      iaften maatte jeg
tage dem frem igjen: –

    Svere Vanskeligheder og Kampe,
mærkelig, at Du er kommet igjen-
nem, – det er et Under, – det
er umuligt at forstaa, – men
det er Kraften ovenfra. –

    Nu høre jeg Toget og faaer
lægge bort mine Skrive-
sager, for Inger kommer, –
og da faaer jeg sige God
natt! det er ogsaa sent.

    Mandag. –
Det var hos gamle Tante Jette
Inger var igaar, hun er frisk
og rørig trods 84! – Grønvold derimod

 

      

saa daarlig ud havde lagt i 5 Uger,
men nu skulde han forsøge at kare
sig paa Kontoret trods svere neu-
rogaliske Smerter. – Karoline havde
lagt i 3 Uger. –      Edvard
Næs Munch
har det svert daarlig,
Forretningen gaar ikke, og nu har
han en liden Pige som i over et
Aar har lagt af Turbekler i Maven,
og stadig har Operation, Aføringen
kommer gjennem en Aabning i Maven.
Ragnvald er en lidende Mand
for den sørgelige Kones Skyld, nu
vil hun have Datteren, – men hel-
digvis har hun fornærmet hende
ved at bede Statsministeren om
Pengebidrag for sig og hende. –
Hun er naturligvis rusk. – Nu
skal hun ligesom være gift med
Mathisen, – men nu har hun
reist fra ham. – Nei nu
kommer jeg ind paa Sladder-
historier. – Naar Inger har været
ude, faaer hun høre saameget.

 

      

    Inger har nu 19 Elever, hun
liker saa godt Arbeidet, og
det er vel det bedste af alt at
være optaget af. – Det gaar saa bra,
hun siger, at hun taaler det saa
godt; vi har sund styrkende Leve-
maade, og vi boer jo saa sundt. –
– Nu har vi Regn om Dagen, som
taer væk, den vakkre rene Snee,
men vi ere jo oppe i Vaaren
snart. –

    
    Mange mange hjertelige
Hilsene fra os

    Din hengivne Karen
Bjølstad
.

    Endnu engang Tak for Billedet!