Munchmuseet, MM K 4555

MM K 4555, Munchmuseet. Datert 15.11.1911. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Jeg maa skrive nogle Ord
igjen for at takke Dig for
dit sidste kjære Brev, og
Gratulation.      Det var saa
hyggeligt at høre, at Du
har faaet et Hus, som Du
liker, at det har saa-
dan deilig Beliggenhed,
og at der følger saamange
Herligheder med. Hvor

 

      

det kommer til at blive
morsomt for Dig, at stelle
med alt dette, som er dit
eget. –      Det skal blive
saa kjært at træffe Dig
igjen; tak for Indbydelsen
til Jul, og det blier saa
hyggeligt at komme sammen
i dit eget Hus. –

    – Det er jo storartet
alt dette fra Berlin,
hvilket Omslag for Dig i
alle Henseende, – men
det maatte jo komme.
efter saa sver en Kamp.

    Nu har Du ikke
mange Dage igjen i

 

      

Kragerø; det er vist
noksaa underlig at forlade
denne kjendte By, – men hvor
tungvindt at være
saa langt borte. –
Vi har havt nogle svere
kolde Dage, – heldigvis
er det mildt idag –
Nu vil jeg ønske at
ikke Flytningen, blive
i godt Veir. – Aa,
hvor Du er vant til
slige Ting. – –

    Inger var fornylig hos Laura
der er allerede begyndt at
hugge ned Trær i Haven til
den nye Bygning. Der er
bevilget 100,000. –

    
    Med mange
hjertelige Hilsener fra os

 

      

    
Alle; Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand den 15 November
1911