Munchmuseet, MM K 4601

MM K 4601, Munchmuseet. Datert 10.06.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maler E Munch
    Grimsrød, Jeløen
    Moss.


    
    Kjære E.
 Takker Dig
meget for det vakkre
sorte Silketøi, Du sendte
gjennem L. Det kan
bli en let Sommerkaabe.
Alt som sedvanligt,
venter svert paa Regn,
sørgeligt for Landet, – hvis
denne Tørke varer længe. –

    
    Hjertelig hilsen fra Inger og din hen.
Karen Bjølstad