Munchmuseet, MM K 4606

MM K 4606, Munchmuseet. Datert 30.08.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
30te August    Kjære Edvard!


    Du er vel nu kom-
met tilbake fra din
Tur. Jeg takker Dig
meget for begge Kort,
det var saa morsomt
at høre, at Du far-
tet opover paa gamle
Tomter, Elverum, – det
er vel meget længe
siden Du var der. –
Stor Forandring med Be-

 

      

byggelse. – Turen op-
over til Trondhjem, maatte
jo være interessant og
saa har Du vel aldrig
været der, og seet
Domkirken, – og har
Du jo dine Malerier
deroppe i Museet, –

    Her hos os er alt
ved det gamle. –

    Inger var for nogle
Dage siden paa Frogner-
sætren med Laura! –

    
    Mange, mange hjertelige
Hilsener
 fra din heng
Karen Bjølstad

    Inger hilser.