Munchmuseet, MM K 4643

MM K 4643, Munchmuseet. Datert 14.02.1919. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
14de Februar    Kjære Edvard!!


    Det var da hyggeligt at
Mama kom i Kvindebladet
Urd, det var jo et
vakkert Billede, synes Du
ikke? – og det lignede
jo saa godt, Laura

 

      

og Inger vare saa
begeistrede for det og det
blev dem en stor Glæde
dette, at hun ogsaa kom
med. – Det blev jo svert hel-
digt,– og jeg kan jo saa
godt huske hende. –

    
    Mange hjertelige Hilsener fra In-
ger og
 din hengivne Karen Bjølstad