Munchmuseet, MM K 4658

MM K 4658, Munchmuseet. Datert 07.01.1920. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
7de Januar
1920    Kjære Edvard.


    Hjertelig Tak for
Julekortet, som laa
inde hos Dickens
og for dine Ønsker
til det nye Aar;

    Nu sender vi
Dig igjen inderlig
Tak for de 1000 Kr
som idag blier sendt
os gjennem Kredit
banken
, det er en
altfor store Pengesum

 

      

Du kunde godt
slippe med meget
mindre – og her ‹er›
saameget af det dei
lige Flesk ‹som›\/ og saa
alle de extra gode
Poteter. – Laura
var her i Lørdags
det var hendes Fødsels
dag, vi havde Svine
koteletter og Rødvin
alt fra Dig. – Hvor
dog Laura har det trygt
godt og frit, der paa
Hjemmet’. –
  Mange
Hilsener og Tak fra os begge