Munchmuseet, MM K 4670

MM K 4670, Munchmuseet. Datert 26.10.1923. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    \Inger hilser!/
26de October 1923.    Kjære Edvard!
 Jeg er Dig usigelig
taknemmelig for al din Godhed for
mig, – det Kort med Ønske Geburtsdags-
ønsker, – og al den deilige Rødvin
Du igjen sender mig – ikke længe efter

 

      

Jeg modtog lignende Sending. – ja hjer
telig Tak for altsammen. –

    Seer af Aftenposten, at din kjære snille
Boy er kommen væk, haaber du
faar den tilbake – Det hænder jo ofte
dette. –
  Mange Hilsener Din heng. KB.